WIENERBERGER FÓRUM 2015

Přijměte prosím naše pozvání na Wienerberger fórum 2015, které se koná již potřetí.

  Wienerberger fórum 2015

• setkání, kde máte možnost seznámit se s novými informacemi
• setkání, kde máte možnost prodiskutovat své vlastní, zkušenosti, poznatky a názory
• setkání, kde máte možnost vidět praktickou ukázku zdění cihel Porotherm T Profi na pěnu DRYFIX extra

  Hlavní témata setkání:

• Co všechno dokážou cihly plněné minerální vlnou?

• Statika zdiva cihel plněných minerální vlnou

• Jak se chovají cihly plněné minerální vlnou při kontaktu s vodou

• Zdění cihel Porotherm T Profi na pěnu DRYFIX extra - (praktická ukázka)

• Funkční střecha s pálenou krytinou

• Od rekonstrukce až po novostavby bytových domů