Vyhledat projekt

Zobrazit všechny

Bungalovy Patrové domy

obsah projektu z katalogu

Katalogový projekt rodinného domu dodáváme standardně v 5-ti provedeních(jedna kompletní projektová dokumentace).

Projekt z katalogu Vám bude k dispozici nejpozději do 30 dnů od řádného objednání (v případě beze změn a úprav v PD). U projektů označených jako "novinka" je dodací lhůta individuální). Členové autorského kolektivu jsou odborně způsobilí na výkony, které jsou předmětem dokumentace, resp. které provedly v rámci její vypracování. 

 

Obsah katalogového projektu:

Stavební část

průvodní (A) a souhrnná technická zpráva (B), výkresová dokumentace (D) v měřítku 1:75 (1:100) a to: půdorysy základů, všech podlaží, krovu, střechy a výpisy prvků otvorů.

 

Statika

stavebně konstrukční řešení, statický posudek a statické výpočty všech dotčených konstrukcí.

 

PENB

Štítek průkazu energetické náročnosti budovy, Protokol průkazu energetické náročnosti budovy a Průkaz energetické náročnosti budovy

 

PBŘ

Požárně bezpečnostní řešení. Členění stavby na požární úseky, určení požárního rizika, určení požadavků na konstrukci stavby, únikové cesty, určení požárně bezpečnostních opatření, určení zařízení na protipožární zásah včetně výkresové části

 

Co katalogový projekt neobsahuje:

Stavební pozemky a přístupy k nim jsou rozmanité a taktéž specifické jsou i technické možnosti připojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn a elektřina). Projektová dokumentace katalogového rodinného domu proto neobsahuje osazení domu do konkrétních podmínek Vaší parcely (Situace C), autentické připojení k sítím a radonový průzkum. Tyto projekty je možné doobjednat a dodat je spolu s typovým projektem. Seznam potřebných dokladů Vám vypracujeme podle individuálních podmínek Vašeho pozemku.