Vyhledat projekt

Zobrazit všechny

Bungalovy Patrové domy

doplňkové možnosti k projektu z katalogu - ceník

Pro zkompletování katalogové projektové dokumentace pro účely zajištění stavebního povolení je nutné prokonzultovat a  dopracovat individuální projekty odvozené od jedinečnosti Vašeho pozemku, jsou označené * hvězdičkou:

 


* Přípojka vody                                                                                                                            7.900,- Kč


* Přípojka kanalizace                                                                                                                 7.900,- Kč   


* Přípojka plynu                                                                                                                           7.900,- Kč


* Přípojka elektřiny                                                                                                                     7.900,- Kč


* Situace- osazení stavby na pozemku                                                                                  5.600,- Kč


* Radonový průzkum                                                                                                                  7.500,- Kč


Položkový rozpočet, výkaz výměr                                                                                        25.000,- Kč


Inženýrská činnost- zajištění stavebního povolení, ohlášení                                      od 36.850,- Kč                

(bez poplatků) 


Průkaz energetické náročnosti (energetický štítek + ztráty)                                       11.900,- Kč                


Hluková studie TČ                                                                                                                        9.700,- Kč 


Větší počet paré nad 3 ks                                                                                                          3.000,- Kč                


Vynětí ze ZPF                                                                                                                                9.500,- Kč