Vyhledat projekt

Zobrazit všechny

Bungalovy Patrové domy

Kontakt

IDEÁLNÍ DŮM s.r.o.
projekty a výstavba rodinných domů

sídlo a kancelář OSTRAVA
IDEÁLNÍ DŮM s.r.o.
28. října 3346/91, Moravská Ostrava 
702 00 Ostrava

IČO:  059 75 751
DIČ:  CZ05975751
Číslo účtu:  
4632230339/0800
Banka:  Česká spořitelna  

hlavní email:
info@idealnidum.cz

KONZULTACE K PROJEKTŮM:

Ing. arch. Romana Vantarová
+420 723 928 321
vantarova@idealnidum.cz


VÝSTAVBA DOMŮ:

Ing. Miloš Jankech
+421 908 381 030
jankech@idealnidum.cz

Ing. Martin Hajduch
+421 940 601 222
hajduch@idealnidum.cz

Ing. Lukáš Beliš
jednatel
belis@idealnidum.cz

 

Obsah webu je autorským dílem prodávajícího.

AUTORSKA OCHRANA: Ochrana autorských práv prodávajícího se řídí zejména ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon a občanských zákoníkem.

Jakýkoliv neoprávněný zásah do internetové stránky nebo její části, neoprávněné používání internetové stránky nebo její části, kopírování nebo napodobování internetové stránky nebo její části je v rozporu s autorským zákonem nebo jinými právními předpisy platnými na území České republiky, a proto je zakázáno.