Vyhledat projekt

Zobrazit všechny

Bungalovy Patrové domy

Reference » ŽILINA, ROSINSKÁ CESTA

Návrh a výstavba vlastnej firemnej budovy.

Hlavným určujúcim kritériom urbanistického riešenia bolo priestorové a prevádzkové napojenie na organizmus sídla pri zohľadnení možnosti ďalšieho územného rozvoja pri dostavbe zóny so zmiešanou funkciou a požiadavky investora - nás :)  na kapacity (efektívne zhodnotenie územia).

 

Dispozično-prevádzkové riešenie vychádza z podnikateľského zámeru investora stavby, z predloženého lokalitného programu. Jedná sa o jeden samostatne stojaci dvojpodlažný objekt o zastavanej ploche cca 163 m2. Prízemie objektu je určené na prevádzku administratívneho priestoru firmy IDEÁLNE DOMY s.r.o. Priestor je riešený ako tri samostatné kancelárie a spoločný priestor určený pre jednanie so zákazníkmi. Administratívny priestor je vybavený vlastnou malou kuchyňou, technickou miestnosťou pre technológiu ÚK a WC s predsieňou. Hlavný vstup je umiestnený v presklenej časti parteru a zvýraznený je hmotou murovanej steny ohraničujúcej vstupné dvere. Z prevádzky je možný prechod do schodiskového priestoru určeného pre prístup do 2.NP – vzhľadom na zámer vytvorenia služobného bytu.

 

Na 2.NP je lokalizovaná jedna bytová jednotka - 3 izbový byt a ďalší administratívny priestor ako súčasť firmy IDEÁLNE DOMY, s.r.o., určený pre architektov a projektantov. Priestory sú vo vybavení a štandarde definovanom investorom. Nadzemné podlažia sú prepojené schodiskom so samostatným vstupom na čelnom priečelí. Parkovanie vozidiel je sústredené na vlastnom pozemku pre budovou a 1x v garáži na 1.NP.

 

Viac našich realizovaných stavieb, noviniek a projektov nájdete na našom slovenskom webe: 

IDEÁLNEDOMY.SK