Vyhledat projekt

Zobrazit všechny

Bungalovy Patrové domy

Reference » TŘINEC

Realizujeme pasivní rodinný dům v Třinci, ČR - s dokumentací ověřenou přepočtem přes PHPP.

 

Základy: stavba rodinného domu a garáže bude založena na základových pásech. Nejdříve budou provedeny základové konstrukce 1PP, monolitický železobetonový strop nad 1PP a potom základové pásy 1NP. Na dno základových pásů se uloží zemnící pásek hromosvodu. Základová spára základových pásů, pod úrovní 1PP RD / garáže, bude urobenáv třech výškových úrovních z důvodu zachování kontinuity jednotného podloží.

 

Svislé a vodorovné nosné konstrukce: obvodové nosné stěny / suterenní stěna bude z vyztuženého betonu ŽB C20 / 25. Vnitřní nosné stěny na 1PP a 1NP budou z cihly VPC KM-BETA SENDWIX, tl. 200mm, pevnosti P20, vyzděné na tenkovrstvou maltu M5. Průvlaky, překlady a věnce budou ze železobetonu. Stropní konstrukce nad 1PP je železobetonová monolitická stropní deska. Nenosná stropní konstrukce nad 1NP tvoří přiznaný dřevěný trámový strop, kotvený do ŽB věnce.

 

Střešní konstrukce: v projektu jsou navrhovány dva typy střech. Nad 1PP je plochá střecha z ŽB monolitické stropní desky. Jedná se o zastřešení s extenzivní plochou střechou, hlavní plocha vytvořená s vegetačním substrátem suchomilné rostliny. Střecha nad 1NP je šikmá střecha se sklonem 30 °, tvořena dřevěným příhradovým vazníkům.

 

Vytápění: primárním zdrojem pro vytápění je tepelné čerpadlo země-voda s vnitřní jednotkou umístěnou v technické místnosti.

 

Architekt: Táňa Kantor

Projektant: PROJEKCE PASIVNÍCH DOMŮ - Ing. Lukáš Dawid